www.som360.org/es

Cecilia Rebeca Sanchez Moscona

Miembro del Grupo de Investigación en Salud Mental en Primera Persona (GR1P)
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio VEUS
Cecilia Rebeca Sanchez Moscona