www.som360.org/es

María Prats Pidemunt

Psicóloga, formadora y técnica de proyectos por vocación
Maria Prats
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS
Federacio VEUS