Pere Vergés Balasch

Psiquiatra. Coordinador del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
SJD Terres de Lleida
Pere Vergés Balasch