www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Psicosi

Sovint hi ha un retard de mesos o fins i tot anys entre l’aparició dels símptomes psicòtics i el fet de buscar un suport mèdic, i, per tant, l’inici d’un tractament adequat. S’ha demostrat que si passa poc temps entre l’inici dels símptomes i la demanda d’ajuda, la recuperació simptomàtica millor

Trastorn bipolar

Una dona diagnosticada de trastorn bipolar té més risc de tenir un fill amb aquest trastorn que una altra que no el pateixi. Tot i això, també hi ha una probabilitat alta que no el desenvolupi. Cal tenir en compte que si tots dos pares pateixen el trastorn s'incrementa el risc.

Maternitat

Sí, el procés de convertir-se en mare és una de les situacions vitals que comporta majors canvis fisiològics, hormonals, cognitius i socials a què cal fer front i és una etapa de més vulnerabilitat quant als trastorns mentals.

Tractament

És difícil contestar d'una manera precisa a aquesta pregunta. La majoria de les vegades s'ha de prendre la medicació antipsicòtica durant un llarg període de temps.

Psicosi

Moltes de les persones que tenen un trastorn psicòtic agraeixen un tracte normal. És a dir, no fer res diferent. És recomanable proposar-li activitats i parlar de temes que no tinguin a veure amb la simptomatologia psicòtica.

Ingrés

Si es té un informe mèdic millor, per anar guiats a l’hora de l’entrevista.