www.som360.org/ca

Recuperació

Últims continguts publicats

Javier Carulla
Testimoni

Javier Carulla

Persona amb experiència en psicosi
5
Estigma i salut mental
Una experiència traumàtica durant la infància triplica el risc de tenir un trastorn de salut mental en l’edat adulta  
7
4
Factores de riesgo
Parentalitat

Habitualment, volem protegir les persones que estimem del patiment, i això fa que pensem que amagar-los un problema o no parlar-ne és el millor que podem fer.

Parentalitat
  • Tenir por a desenvolupar el trastorn mental, ja que no en coneixen les causes.
  • Sentir-se estigmatitzats i tenir por que els companys i companyes els deixin de banda a l’escola perquè tenen un progenitor amb un trastorn de salut ment
Maternitat

La psicosi puerperal és un trastorn mental que cursa amb depressió o símptomes maníacs, que s’acompanya de símptomes psicòtics i s'inicia al cap de pocs dies després del part (dues setmanes de postpart).

Recomanacions per a professionals
8
1
Tractament farmacològic
Testimoni psicosi
Testimoni

Alicia

Persona amb experiència pròpia en psicosi
6
Psicosi
Volver a la rutina
Com recuperar les activitats? Com tornar a la feina? Com pot ajudar l'entorn?
9
0
Recuperació
Pregunta a l'Expert

La tornada a la rutina després d'un episodi psicòtic

La majoria de les persones es comencen a recuperar al cap de poques setmanes o mesos d'haver començat el tractament després d'un primer episodi psicòtic. La majoria dels símptomes aleshores són menys intensos o, fins i tot, alguns solen desaparèixer. Això fa que se sentin més capaços d'afrontar la vida diària. La tornada a les rutines diàries com tornar al centre educatiu, tornar a la feina o reprendre activitats de lleure poden implicar certs reptes per a la persona. En aquesta sessió volem respondre als principals dubtes que persones amb un trastorn psicòtic, famílies o entorn puguin tenir en relació al que implica la tornada a la rutina. Envia'ns les teves preguntes!
Carla López Alcázar
Carla López Alcázar
Maria Aran
Maria Aran Herrera
Equip guia reunión
8 horas amb...

Equips GUIA de l’Àmbit Metropolità Sud i Vallès Oriental

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
David Millana
Entrevista
Recorregut pels programes formatius i de contractació en diferents països

11
28
Suport entre iguals