www.som360.org/ca

Joaquim Puntí Vidal

Psicòleg clínic. Coordinador de la cartera de serveis de tractament psicològic infantojuvenil i de l'Hospital de Dia de salut mental d'adolescents
  • Psicòleg clínic i psicopedagog.
  • Professor associat al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB (Des de 1997).
  • Responsable del programa d'intervenció psicològica d'atenció a temptatives autolítiques d'adolescents de l'Hospital Parc Taulí (des de 2008).
  • Autor del llibre Educar en tiempos difíciles (2021) Ed. Singlantana.
Joaquim Puntí Vidal
Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
Parc Taulí