www.som360.org/ca
Inserció laboral

Com he d'explicar la meva absència temporal a la feina? He de dir que he tingut un brot psicòtic?

El primer que hem de saber és que no hi ha cap disposició legal que t'obligui a dir que has passat per un brot psicòtic.

La decisió d'explicar-ho o no és tota teva.

L'important és que quan consideris si explicar o no la teva experiència en aquest àmbit, ho facis tenint en compte els pros i els contres que aquesta obertura pot comportar, ja que és una experiència que encara està estigmatitzada socialment i en explicar-ho ens podem exposar a més discriminacions.

Pros:

  • Relacionar-se amb els altres des de l'honestedat (no haver d'amagar-se o mentir).
  • Descobrir que, com tu, hi ha moltes més persones que han patit malestar psicològic.
  • La possibilitat de trobar suports en el grup.
  • Aconseguir adaptacions raonables al lloc de treball.

Contres:

  • La possibilitat de rebre discriminacions diverses: allunyament, mobbing, relegació a tasques menors, degradació o acomiadament al·legant motius diferents del problema de salut mental.