www.som360.org/ca
Adolescència

Hi ha algun tractament específic per a la psicosi dels infants i adolescents?

Els programes d’intervenció per a les psicosi d’inici infantojuvenil es basen en els mateixos principis conceptuals que els tractaments per als adults, però amb les adaptacions necessàries derivades de la particularitat de l’etapa infantil (persona en creixement, amb uns processos psicològics i biològics en fase de maduració), i posen molt més èmfasi en la prevenció, ja que un tractament adequat en les primeres fases, davant dels primers símptomes, pot ser clau a l’hora de millorar la recuperació i el pronòstic a mitjà i llarg termini.