www.som360.org/ca
Estigma

Què és l’autoestigma?

L’autoestigma és el resultat d’interioritzar els prejudicis de la societat creant una visió interna negativa d’un mateix. Quan una persona rebutja una part d’ella, en aquest cas el diagnòstic de psicosi, és habitual que augmenti el seu malestar. Moltes vegades, la mateixa idea que una persona té del seu diagnòstic pot ser pitjor que el diagnòstic en si.