www.som360.org/ca
Psicosi

Es pot fer un ingrés involuntari d’una persona que presenta un brot psicòtic?

Sí, es pot dur a terme un ingrés involuntari de la persona afectada, en funció de l’edat i del risc auto i heteroagressiu. Quan la persona ja és major d’edat no se la pot obligar, però si el trastorn està posant en risc la seva vida o la dels altres, es pot sol·licitar un ingrés judicial forçat amb l’objectiu d’evitar un mal major.