www.som360.org/ca
Psicosi

Quina és la causa de la psicosi?

La psicosi no es produeix per una causa única, sinó per la interacció de diversos factors que poden contribuir a la seva aparició. Alguns d'aquests factors són biològics, ambientals i d’estil de vida, com l’estrès, el consum de drogues, els traumes o abusos infantils i els antecedents familiars.