www.som360.org/ca
Recuperació

Quins factors intervenen perquè hi hagi una bona evolució en un trastorn psicòtic?

Els factors que s'han associat a una bona evolució en els trastorns psicòtics són la detecció precoç, l'inici d'un tractament especialitzat i la intervenció familiar.

En contra, s'associa a un pronòstic desfavorable l'inici precoç de la malaltia, seguir consumint cànnabis i no mantenir una bona adherència a la medicació i al tractament.