www.som360.org/ca

Formació en Quality Rights

La iniciativa QualityRights de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l'atenció i del suport que es presten als serveis socials i de salut mental, i promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva a tot el món. Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts implicades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i suports prestats en l'àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, d'acord amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i amb l'abordatge de la recuperació.

En aquest espai podeu trobar tot el material formatiu. Pots realitzar la formació i acreditar-te a QualityRights a la plataforma en línia de l'OMS.