www.som360.org/ca
Família

Com ha d'actuar la família a la tornada a la rutina després d'un episodi psicòtic?

No és fàcil acompanyar una persona estimada en moments de patiment, però hi ha algunes pautes que ens poden ajudar:

  • Mantenir relacions familiars emocionals estretes, coherents i recíproques.
  • Posar atenció a la crítica, la sobreprotecció i l'hostilitat.
  • Mantenir una organització familiar clara (normes, rols).
  • Tenir una comunicació clara sobre el trastorn i la seva gestió.
  • Assumir que els processos de recuperació necessiten el seu temps i no són lineals.
  • Transmetre esperança.
  • Escoltar.
  • Acompanyar sense decidir per l'altra persona.