www.som360.org/ca
Psicosi

Quan surti de l’ingrés després d’un episodi psicòtic, estaré curat?

No. Hi ha uns objectius concrets per a l’ingrés d’una persona amb un trastorn psicòtic, però un cop assolits, ha de continuar fent tractament amb una altra modalitat, com ara l’hospital de dia o el centre de salut mental, on es treballaran uns altres objectius per tal d’afavorir al màxim el benestar de la persona afectada.