www.som360.org/ca
Maternitat

Pot augmentar el risc de recaigudes i complicacions de la psicosi durant l'embaràs?

Sí, el procés de convertir-se en mare és una de les situacions vitals que comporta majors canvis fisiològics, hormonals, cognitius i socials a què cal fer front i és una etapa de més vulnerabilitat quant als trastorns mentals. No només l'embaràs, sinó també el període de postpart, que comprèn almenys un any després de l'embaràs.

El període perinatal, per tant, és un període de risc d'aparició dels trastorns mentals, també de la psicosi, d'agreujament (o de pitjor capacitat d'afrontament) dels símptomes i de risc de recaiguda.

Per tot això, és molt important poder oferir atenció als aspectes emocionals que apareguin i fer un bon seguiment durant el període perinatal amb l'equip de professionals de salut mental i amb obstetrícia.