www.som360.org/ca
Psicosi

La psicosi va acompanyada de símptomes cognitius?

És probable que determinades habilitats cognitives es vegin afectades en les persones amb psicosi. Les àrees més afectades són l'atenció, l’aprenentatge i la memòria, les habilitats de pensament crític (planificació, organització, resolució de problemes, pensament abstracte) i la cognició social, és a dir, els processos cognitius que es posen en funcionament en situacions socials per tal de predir el comportament dels altres.