www.som360.org/ca
Cara a Cara

El repte de trobar feina quan hi ha un problema de salut mental

El treball és un dret fonamental, però per a les persones amb problemes de salut mental esdevé un repte important per l’estigma que envolta la salut mental i la poca adaptabilitat que hi ha en el món laboral ordinari per donar espais a persones amb aquestes patologies. A continuació, coneixerem com s’acompanya a aquestes persones en la cerca de feina des de dos punts de vista, el de l’empresa d’inserció laboral i el de la persona usuària d’aquest servei.

Què implica tenir una feina dins del teu projecte vital?

Tenir feina està relacionat amb la construcció d’un nou camí, sempre amb uns objectius clars i realistes d’una millora possible.  L’esforç, la implicació i les ganes son els elements principals, tot i que la realitat que ens envolta constitueix la prova més difícil de superar i la que condiciona i determina el ritme de la consecució dels objectius dels que parlàvem abans.

Rosa Ortiz
Alejandro Toribio Rodríguez Pérez

En primer lloc, no concebo la vida sense poder treballar. No és pel tema econòmic sinó perquè la feina et fa sentir realitzat. Per a mi és bàsic sentir-me útil i realitzat, poder tenir la ment ocupada en alguna cosa i que em reporti estabilitat per poder viure. Estar sense treballar sabent el potencial que tens i veure’t anul·lat genera una impotència brutal. Cal poder demostrar el que pots aportar. Jo, avui en dia, tinc aquesta oportunitat i l’estic explotant i aprofitant al màxim, el treball és tan vital que et sents inútil quan no estàs treballant. El treball, per una banda, dignifica, et fa créixer com a persona, et relaciones amb altres i t’aporta tantes coses...aquesta part no la veiem tant i és la que té més importància.

Quines dificultats hi ha a l’hora de trobar feina per a una persona amb un problema de salut mental? 

El desconeixement i la desinformació contribueix a que la societat estigmatitzi les persones amb trastorns mentals. El fet de trobar feina sempre suposa una dificultat en si mateixa; cada persona és diferent, amb els seus bagatges, experiències, competències i les seves pròpies opinions. Però trobar feina per una persona amb problemes de salut mental és, actualment, encara més difícil. Les empreses presenten grans reticències a l’hora de mantenir contractades a persones amb aquestes dolències, encara que estiguin capacitades i qualificades per a continuar desenvolupant les tasques per les quals hagin estat contractades.

Rosa Ortiz
Alejandro Toribio Rodríguez Pérez

Imagino que tindrà moltes complicacions! La salut mental és un tema de desconeixement i temor dins la societat, hi ha una estigmatització gran que complica la recerca de feina per a les persones que presenten un problema de salut mental.

Quins són els elements clau en l'acompanyament de processos d'inserció sociolaborals?

Per a mi els elements clau en un procés d’inserció sociolaboral són l’escolta activa, l’empatia, sabent sempre on estan els límits i així evitar confondre relacions, la constància i la capacitat d’adaptació.

Rosa Ortiz
Alejandro Toribio Rodríguez Pérez

El que t’ajuda molt és la companyonia amb tot l’equip i el bon ambient. A més a més, el treball de la insertora i els encarregats és molt important, fan un treball d’integració en el treball: tens més nocions, t’ajuden a créixer professional i personalment. Aquestes persones m’han donat la oportunitat de tenir un treball digne i he pogut recuperar la confiança en que puc tenir un treball.

Com es realitza la integració laboral?

En el nostre cas, treballem tres fases: la d’acollida, la d’orientació i formació a planta i la fase d’avaluació i report. En la fase d’acollida, el tècnic d’acompanyament a la inserció s’encarrega de mantenir contacte telefònic continuat amb el futur treballador i els professionals implicats en el procés.  En el moment que arriba el treballador a l’empresa, quan ja sabem que ocuparà una de les vacants, li fem partícip de tot el procés. La comunicació amb les persones referents dels diferents serveis derivadors és essencial al llarg de tot el procés per mantenir-nos informats dels canvis que es puguin afectar a l’estabilitat emocional del treballador. Aquests canvis poden requerir d’una intervenció més directa i més eficaç per gestionar aquests i que totes les parts estiguin al corrent. El treballador és sempre part activa i conscient de la situació que l’envolta.

A la fase d’orientació i formació a planta, els professionals a càrrec son el tècnic d’acompanyament a la inserció i el tècnic de producció. Des de l’arribada del treballador a l’empresa fins a la finalització de l’itinerari s’inicia el procés d’orientació i formació. Per a l’aprenentatge dels procediments de producció s’han de coordinar les feines a planta amb el treball personal realitzat a les tutories individuals i grupals que es realitzen al llarg de la jornada. D’aquesta manera es facilita l’assoliment de les competències transversals aplicables a qualsevol parcel·la de la vida i de les tecnicoprofessionals, les pròpies del lloc de feina. Aquesta fase compren un període estimatiu entre 6 i 18 mesos, temps que considerem suficient perquè els treballadors hagin assolit les competències necessàries per enfrontar-se al mercat laboral ordinari.

I per últim, a la fase d’avaluació i report, que ha de ser continuat, el treballador rep informació per part dels professionals a planta i per part del tècnic d’acompanyament.  Aquesta informació permet que els treballadors siguin conscients de la seva implicació i participació al llarg de tot el procés i, per tant, donaran un valor real a les accions desenvolupades. El Pla Individual de Treball, com bé el seu nom indica, és un pla de treball en el que hi ha una coordinació per part de tots els professionals implicats en cada procés i una avaluació continuada de tots els objectius prefixats tant pel treballador com per part del tècnic d’acompanyament a la inserció.

Rosa Ortiz
Alejandro Toribio Rodríguez Pérez

Quan em trobava en la recerca de feina pensava que seria complicat, però gràcies a que vaig començar a treballar a Mercabarna i a la oportunitat de poder treballar amb Manscoop, aquest procés ha estat emocionalment al·lucinant. Vaig aconseguir una cosa impensable per a mi: trobar feina. Aquest període d’adaptació i integració l’he viscut en sentir-me part d’alguna cosa, amb un sentiment de pertinença.

Què significa per a tu l'expressió «èxit laboral»?

Personalment, penso que l’èxit laboral és formar part d’una comunitat en les diferents formes que pugui ser entès. Per algunes persones l’èxit laboral passa per obtenir un contracte, ja sigui indefinit o per obra i servei, i per altres persones aquest èxit és tenir la capacitat i l’oportunitat d’ampliar la seva xarxa social, tenir l’opció de conèixer com es relacionen els iguals, conèixer a altres persones, altres realitats (els entorns limitats condicionen la percepció de l’èxit). Però totes dues formes les entenc com èxit laboral.

Rosa Ortiz
Alejandro Toribio Rodríguez Pérez

La pregunta és curiosa. Mai m’he parat a pensar en què és l’èxit laboral. Per mi, l’èxit és estar treballant en el que t’agrada, que la persona vagi descobrint què és el que li agrada i poder arriscar una mica.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 12 de juliol de 2022
Darrera modificació 1 de juny de 2023