www.som360.org/ca
Escola

Com pot detectar el professorat la repetició d’un episodi psicòtic?

Hi ha diverses senyals d'alarma que els equips docents poden detectar en la seva interrelació amb l'alumnat o en la interacció dins de l'aula:

 • Dificultats per concentrar-se
 • Disminució del rendiment acadèmic
 • Impulsivitat
 • Alteracions del pensament i de la percepció
 • Pensaments confusos
 • Desconfiança envers persones de l'entorn
 • Canvis bruscos en l'estat d'ànim
 • Aïllament social
 • Somnolència a classe a causa de problemes per dormir
 • Falta de cura o higiene personal
 • Idees insòlites i excessivament intenses
 • Sentiments estranys o absència de sentiments
 • Problemes per expressar-se verbalment
 • Dificultats per distingir la realitat de la fantasia
 • Desorganització de la conducta
 • Falta d'energia, de motivació, d'interès, etc., de manera extrema i involuntària

En el cas de detectar diversos d'aquests senyals, recomanem posar-vos en contacte amb la família o l’entorn proper de la persona per informar de la situació.

En cas de no poder contactar amb la família i si es tractés de senyals alarmants, truqueu al número de telèfon 061 o el telèfon d'urgències mèdiques de la teva zona.