www.som360.org/ca
Blog

Arriba un nou model assistencial per al tractament d'adolescents amb TCA d'elevada complexitat

Una nova unitat de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix un tractament intensiu centrat en la família
Eduard Serrano Troncoso

Dr. Eduard Serrano Troncoso

Doctor en Psicologia. Cap de la Unitat Funcional Integrada de Trastorns de la Conducta Alimentària. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Ángeles López Ponce

Ángeles López Ponce

Infermera especialista en salut mental. Cap Infermera. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
unidad minerva 2

Resum

Se ha creado la Unidad de Alta Complejidad Minerva en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona para abordar el creciente número de casos graves de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en menores de 18 años, ofreciendo un tratamiento intensivo y un abordaje holístico en su entorno natural, con un papel central y empoderador de la familia. El tratamiento consta de cuatro fases: hospitalización, convivencia familiar en un apartamento proporcionado, tratamiento domiciliario intensivo y finalmente, vinculación con la unidad de TCA local, para una duración aproximada total de cuatro meses. Este modelo asistencial, el primero en el sistema sanitario público para casos de TCA de alta complejidad en niñas y adolescentes, incorpora un equipo multidisciplinar y busca prevenir la cronicidad y mejorar el pronóstico de estos trastornos.
Llegir mésmenys

En els últims anys s'ha evidenciat un augment significatiu dels casos de trastorns de la conducta alimentària (TCA), alhora que cada vegada es diagnostiquen casos en persones més joves i amb un perfil més greu. La Unitat d'Alta Complexitat Minerva de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té com a objectiu oferir un tractament intensiu i integral als casos més greus i complexos de TCA en nenes i adolescents menors de 18 anys que no han pogut ser estabilitzades, tot i portar més d'un any en tractament en hospitalització total o parcial. Amb aquesta iniciativa, es pretén reduir el període d'hospitalització de les persones ateses i desplaçar el tractament al seu entorn natural amb l'objectiu d'incrementar les garanties d'èxit i evitar la cronicitat del trastorn.

Itaka

Com accedir a l’atenció pública especialitzada en TCA a Catalunya

D'aquesta manera, la unitat facilita a la persona atesa i a la família un programa de tractament intensiu en el medi natural, d'abordatge holístic i basat en l'evidència, que atorga a la família un paper clau de suport, empoderant-la i donant-li eines per fer front al trastorn. Es tracta d'una resposta innovadora i eficaç a la necessitat assistencial d'aquestes persones que requereixen una atenció altament especialitzada.

Fins ara, no existia en el sistema sanitari públic cap dispositiu específic per a l'atenció dels TCA d'alta complexitat en nenes o adolescents.

Augment dels casos de TCA

Els trastorns de la conducta alimentària suposen un problema de salut important. Afecten entre un 5 i un 8% de la població adolescent i jove. En un de cada dos casos, el trastorn es manifesta abans dels 14 anys i en un 20-30% evoluciona cap a la cronicitat. De fet, és el tercer trastorn crònic més freqüent en la població adolescent i s'ha convertit en un dels més prevalents en els centres de salut mental infanto juvenil (CSMIJ), alhora que també s'han incrementat les altes d'ingressos d'hospitalització de dia i hospitalització d'aguts.

Els professionals de l'àmbit de la salut mental han constatat, a més, que, arran de la pandèmia de la COVID-19, cada vegada diagnostiquen trastorns de la conducta alimentària en nenes més joves i que, en general, presenten un perfil més greu. Des del 2020, el percentatge de nenes en edat prepuberal amb un TCA que han requerit ingrés ha passat d'un 8 a un 20%.

Equip multidisciplinar

En aquest context, neix la nova Unitat Terapèutica TCA d'alta complexitat infanto juvenil, anomenada UTTCA-Minerva, que dona cobertura a tot Catalunya i que forma part del Pla de Millora d'Atenció a les persones amb trastorns de la conducta alimentària, presentat pel Departament de Salut el 2023.

Equip interdiscipinari

El tractament dels TCA, una feina interdisciplinària

Un equip integrat per una dotzena de professionals de diferents disciplines -psicologia, psiquiatria, nutrició, infermeria, TCAI, educació social i treball socials, i una docent- avalua la complexitat de cada cas, realitza un diagnòstic diferencial i dissenya el pla de tractament.

Un tractament intensiu en 4 fases

La nova unitat ofereix un tractament que inclou, com a novetat, accions terapèutiques intensives en l'àmbit familiar i en l'entorn natural de la persona afectada. Preveu quatre fases amb un pla d'atenció terapèutica que va decreixent de forma progressiva fins que la persona atesa està vinculada als dispositius de TCA de referència del seu territori.

  1. Hospitalització. La persona atesa és ingressada a l'hospital. Durant l'ingrés, que es preveu que tingui una durada mitjana de 30 dies, els equips professionals treballen per aconseguir la recuperació d'un patró d'alimentació saludable. També s'inicia l'empoderament a la família a través de la metodologia family meal, que consisteix a reproduir un àpat en família sota l'acompanyament de l'equip assistencial per guiar les intervencions i proporcionar eines per al millor maneig nutricional i emocional de la persona amb TCA. Aquesta àrea d'hospitalització té capacitat per a 7 llits.
  2. Ingrés de la família i la persona atesa en un apartament. En aquesta segona fase s'incorpora a la família de forma més intensiva al tractament, traslladant-se a viure amb la persona atesa en un dels apartaments que l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha habilitat a prop del centre. Allà, els professionals continuen el tractament -que consisteix en teràpies de caràcter individual i grupal- i empoderen la família perquè disposi d'eines que els permetin fer front a les situacions que es donen en la vida quotidiana a conseqüència del trastorn. Aquest període del tractament té una durada mitjana de 15 dies, tot i que s'adapta a les necessitats de cada cas.
  3. Trasllat a domicili i tractament domiciliari intensiu. Quan els professionals consideren que la família i la persona atesa estan preparades per reincorporar-se a la seva vida habitual, tornen a casa i, a partir de llavors, són els professionals els que es desplacen periòdicament al domicili de la mateixa per continuar el tractament. En aquesta etapa, els professionals treballen per afavorir, d'una banda, l'autonomia de la persona atesa respecte a l'alimentació, i de l'altra, el retorn a l'escola. Aquest període té una durada estimada de 60 dies.
  4. Vinculació a la Unitat de TCA de referència. És l'última etapa del tractament en què l'equip de professionals de l'Hospital acompanya la persona amb TCA en la seva derivació a la Unitat de TCA (UTCA) de la seva zona de referència. L'objectiu és assegurar la continuïtat assistencial del procés terapèutic.

Les quatre fases del tractament tenen en total una durada aproximada d'uns 4 mesos.

Es tracta d'un projecte innovador que ofereix una resposta terapèutica a l'alta complexitat en persones amb TCA menors de 18 anys. A la Unitat d'Alta Complexitat Minerva la família és al centre de l'acció terapèutica, requerint de la seva implicació i empoderament per gestionar de forma autònoma els símptomes alimentaris i emocionals al domicili. La complexitat requereix d'un abordatge holístic que inclogui també els germans de les persones ateses.