www.som360.org/ca
Blog

Guia ràpida de benestar emocional i resiliència

Les claus per a entendre la resiliència i com ens ajuda al benestar
Alazne Aizpitarte Gorrotxategi

Dra. Alazne Aizpitarte Gorrotxategi

Psicòloga facultativa a l'Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Adolescentes en un parque

Resum

El bienestar emocional implica una armonía interna y la capacidad de gestionar emociones y relaciones, adaptándose a desafíos con resiliencia. La resiliencia, estrechamente vinculada al bienestar emocional, es la habilidad de mantener el equilibrio psicológico y superar adversidades, la cual se nutre de habilidades como la conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, autoeficacia, empatía, asertividad y mindfulness. El entorno sociocultural influye significativamente en la resiliencia de un individuo, por lo que las intervenciones para mejorarla deben ser adaptables y centradas en las fortalezas contextuales. Durante la adolescencia, una etapa vulnerable y susceptible al cambio, fomentar la resiliencia es crucial para prevenir problemas de salud mental y promover el bienestar psicológico, considerando que muchos trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. Las iniciativas de salud mental para jóvenes deben basarse en la resiliencia para ayudarles a manejar su día a día y proteger su salud mental.
Llegir mésmenys

El benestar emocional és l'experiència subjectiva de sentir-se en harmonia amb un mateix i amb els altres. Quan tenim la capacitat de gestionar eficaçment les emocions, de mantenir relacions saludables tant amb un mateix com amb els altres i quan ens sentim capaços d'adaptar-nos als desafiaments de la vida, podem aconseguir benestar emocional. Realment, es tracta d'aconseguir un equilibri i una coherència entre el que pensem, el que sentim i el que fem.

La vida està plena de reptes i desafiaments que ens generen estrès i malestar. Per a aconseguir el benestar emocional haurem d'aprendre a normalitzar que les emocions desagradables són part de la vida, i que part de l'aprenentatge és tolerar el malestar que ens generen aquestes situacions i esdeveniments difícils, estressants o adversos, de tal manera que puguem aprendre d'ells, en comptes de sentir-nos superats i vençuts per ells.  

El benestar emocional i la resiliència són conceptes estretament lligats. La manera d'aconseguir benestar emocional és fomentant la capacitat de resiliència de les persones, de les famílies i dels contextos que els envolten com, per exemple, centres educatius, comunitat de veïns, serveis sanitaris i sociocomunitaris. Com més resilients som i més resilient és el nostre context, tenim una menor probabilitat de desenvolupar problemes de salut mental i una major probabilitat de tenir un estat de benestar psicològic.  

Bienestar emocional

Saps què és el benestar emocional?

La resiliència és la capacitat de les persones per a adaptar-se als diferents reptes vitals, mantenir l'equilibri psicològic en moments difícils, així com superar situacions adverses o esdeveniments molt dolorosos. Una persona serà resilient quan sigui capaç d'enfrontar els reptes i desafiaments de les diferents etapes de la vida, aprendre d'ells i sortir enfortit en lloc de ser vençut per les circumstàncies. Implica, per tant, desenvolupar habilitats i estratègies saludables per a afrontar l'estrès i les dificultats i adversitats de la vida. La resiliència implica una sèrie d'habilitats socioemocionals.  

Habilitats que promouen la resiliència  

  • Consciència emocional. L'autoidentificació emocional és la capacitat de reconèixer i entendre les pròpies emocions. Implica ser conscient de com et sents en determinades situacions, comprendre la gamma de les teves emocions i ser capaç d'expressar-les i gestionar-les de manera saludable.  
  • Regulació emocional. És l'habilitat de gestionar de manera conscient les pròpies emocions. Implica la capacitat de reconèixer, comprendre i manejar les reaccions emocionals en diverses situacions. Permet adaptar-se de manera efectiva a circumstàncies difícils, prendre decisions conscients i mantenir relacions interpersonals saludables.  
  • Autoestima sana. L'autoestima sana es refereix a tenir un sentit equilibrat i realista de vàlua personal. Implica acceptar-se a un mateix, tenir confiança en les pròpies habilitats, establir límits saludables i mantenir una actitud positiva cap a un mateix, sense caure en l'arrogància ni en l'autocrítica excessiva.  
autoestima

La importància de cuidar l’autoestima

  • Autoeficàcia. És la creença en la pròpia capacitat per a dur a terme tasques específiques i aconseguir metes. És confiar en què es poden enfrontar amb èxits els desafiaments i superar obstacles. És clau en l'assoliment de metes i en la capacitat per a influir en l'entorn.
  • Empatia. És la capacitat de comprendre i compartir els sentiments i perspectives emocionals d'una altra persona. Implica posar-se en el lloc de l'altre, validar la seva experiència emocional i mostrar comprensió sense jutjar.  
  • Assertivitat. És l'habilitat d'expressar els pensaments, desitjos i necessitats de manera clara, honesta i respectuosa, i alhora reconèixer i respectar els drets i opinions dels altres. Implica comunicar-se de manera ferma però amable, establint límits de manera efectiva.  
  • Mindfulness. El mindfulness, o atenció plena, és la pràctica d'estar enfocat en el moment present de manera intencionada, sense jutjar. Implica parar esment a les experiències, pensaments i emocions presents, sense distreure's pel passat o preocupar-se pel futur
meditacion

Deu minuts de meditació diària per reduir l'estrès i l'ansietat

Habilitats que promouen la resiliència

La resiliència i l'entorn 

L'entorn té una gran influència en les capacitats i habilitats de les quals depèn la persona per a ser resilient, ja que les persones ens desenvolupem en interacció amb el nostre entorn i al llarg de la vida. Investigadors prominents en el camp de la resiliència comunitària emfatitzen la importància que el context sociocomunitari i cultural sigui resilient. Els factors contextuals com la cultura, la comunitat i entorn social i econòmic, tenen un impacte significatiu en la forma en què les persones s'enfronten a les dificultats i afronten els desafiaments vitals. Aquests científics advoquen per un enfocament centrat en les fortaleses del context i dels recursos ja existents, en comptes de focalitzar en les deficiències del context. Això implica adaptar les estratègies d'intervenció perquè siguin sensibles a les realitats específiques de les persones i comunitats. 

Que es la resiliencia (2)

Què és la resiliència i per què és important en l’adolescència

El benestar en l'adolescència

Has de saber que l'adolescència i l'inici de la joventut és un període evolutiu ple de nous reptes i desafiaments. Es tracta d'una etapa de gran vulnerabilitat i que és molt sensible al canvi. Per això, el foment del benestar emocional i de les habilitats que promouen la resiliència cobren gran rellevància, ja que pot ser la clau perquè puguin enfrontar el seu dia a dia sense que arribi a esquitxar en la salut mental. La resiliència es considera l'antídot per als problemes de salut mental i promovedor del benestar psicològic. A més, és determinant per a l'entrada i l'inici de l'adolescència, ja que sabem que la meitat dels problemes de salut mental s'inicien abans dels 14 anys. Per tant, és necessari desenvolupar iniciatives que millorin la salut mental de la població jove basades en la resiliència.

He après alguna cosa amb aquest contingut